Strona główna > Autorzy > Egon Hostovský

Tytuły wydane
w Książkowych Klimatach:
Zaginiony
2016
Egon Hostovský
(ur. 1908)
Czeski pisarz żyjący w latach 1908-1973. Niektóre źródła twierdzą, iż był spokrewniony z austriackim pisarzem Stefanem Zweigem. 

Ukończył w gimnazjum w Nachodzie, studiował filozofię w Pradze oraz na Uniwersytecie w Wiedniu w 1929 roku, ale nie jej ukończył. Wrócił do Pragi w 1930 roku i pracował jako redaktor w kilku wydawnictwach.

W 1937 Hostovský rozpoczął pracę dla czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a w 1939 roku został wysłany do Brukseli, skąd, po zajęciu Czechosłowacji w dniu 15 marca 1939 roku, wyemigrował do Paryża. Stamtąd uciekł rok później do Portugalii, a następnie w 1941 roku udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w Nowym Jorku w konsulacie czechosłowackim.

Jego ojciec, siostry oraz ich rodziny zginęły w obozach koncentracyjnych. 

Po II wojnie światowej wrócił do Czechosłowacji i znowu pracował w MSZ, ale w 1948 roku wyjechał do Danii, a następnie do Norwegii i ponownie do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako nauczyciel, dziennikarz i redaktor w Radiu Wolna Europa. Kilka jego powieści zostało przetłumaczonych na przełomie lat 50. i 60. na angielski.

Książkowe Klimaty s.c.
ul. Mydlana 1/005
51-502 Wrocław
NIP:895-201-81-93